GeZONdheid 

Klassieke homeopathie vanuit de ziekteclassificatie een andere visie en werkwijze?

In de werkwijze van de RH (register homeopaten die werken volgens het protocol van de grondlegger: Hahnemann.) homeopathie is het uitgangspunt de laatste, de zesde versie van de Organon van Hahnemann. Deze is geschreven vanuit de laatste, meest werkzame inzichten en pas na zijn dood gepubliceerd. 

In deze editie staat de ziekteclassificatie centraal, als homeopaat ga je na de zorgvuldig afgenomen anamnese een indeling maken op verschillende gebieden, de zogenaamde ziekteclassificatiebloem. Deze is door Ewald Stöteler tot in de grootst mogelijke finesse doorontwikkeld. Welke symptomen hangen samen met de erfelijkheid, wat komt er uit uw familie mee. Wat kent u aan incidenten in uw leven, wat zit er in de biografie? Welke ziekten heeft u gekend, bijvoorbeeld de kinderziektes. 

We delen de symptomen in de verschillende bloembladen in. De bloembladen:

  • biografie, dit betreft met name de incidenten, denk aan het vallen van de trap, een brandwond. In dit blad komen die symptomen te staan die exogeen zijn, die dus met je gebeuren. 
  • In het blad acuut miasmatisch worden alle symptomen geplaatst die een opleving zijn van de constitutie, denk bijvoorbeeld aan een hooikoortsaanval, migraine, hevige menstruatie. Deze zijn endogeen (van binnenuit werkend) 
  • In het blad epidemisch worden alle ziekten zoals de mazelen, griep geplaatst.
  • In het bloemblad iatrogeen komt het gebruik van allopatische geneesmiddelen terecht. Dus de antibiotica en dergelijke, dit is exogeen, de symptomen worden veroorzaakt door dat wat toegediend wordt. 
  • In het blad erfelijk schrijven we alle dingen op die de patiënt vanuit de erfelijke lijn meeneemt. Dit is endogeen, het komt immers mee vanuit de genetische structuur. Denk hierbij aan DM1, auto-immuun ziekten, kanker, eczeem, allergieën enz.  
  • Dan is er het blad degeneratief, dit betreft met name de ernstiger auto-immuun ziekten. Bijvoorbeeld diabetes mellitus type 1.  Dit is ook endogeen. Tot slot vind je bij de buitenste bloembladen de SOA’s deze zijn ook endogeen, denk aan syfilis.
  • In het midden vind je het centrale, belangrijkste bloemblad: de constitutie. Hier vind je alle constitutionele eigenschappen en de symptomen die daar mee te maken hebben. Denk hierbij ook aan de kleur van je ogen, je voorkeur voor slaaphouding, voeding enz. 

Nu werken we in de classificatie van buiten naar binnen, eerst moeten de meest acute dingen aangepakt en in de genezende baan gebracht worden. Is het meest acute opgelost dan kun je stap voor stap naar binnen werken, de constitutie ondersteunen waarmee het genezingsproces compleet kan worden.

De werkwijze is zo dat voor de acute bladen plantaardige en soms dierlijke middelen ingezet worden, voor de erfelijke lijn de nosoden en voor de constitutie de minerale middelen. Vaak is er een tussenmiddel nodig om het proces van genezen te kunnen starten. Dit betreft dan voornamelijk Sulphur, Carbo V, Carbo An en Hepar Sulphuris. Deze middelen zijn als het ware de sleutel die nodig is om de deur naar genezing te kunnen openen. Daarna kunnen de andere middelen hun werk doen

De manier van werken is via olfactie, het ruiken aan een flesje waarin het middel in een 40% alcohol solutie is opgelost. Dat vanuit de LM potenties, Hahnemann ontdekte tegen het einde van zijn leven dat de LM potenties het diepst en tevens mildst werken. Het ruiken maakt dat het middel via het uiterst gevoelige neusslijmvlies direct in het bloed opgenomen kan worden, dat geeft direct en mild resultaat.

Als er alleen maar een enkelvoudige acute situatie is, denk bijvoorbeeld aan een bijensteek, dan kan een middel volstaan, in dit geval bijvoorbeeld Apis. Dan is de werkwijze zo dat als je Apis in een LM 0/1 potentie geeft en dit een paar keer krachtig schudt. In dit geval bijvoorbeeld 4x. En dan elke vijf minuten ruiken, zodra de verschijnselen minder worden ( als je er op tijd bij bent kan het zelfs zijn dat er helemaal geen bult ontstaat) dan ga je over naar een keer per uur. Het kan dan zijn dat je niet eens toekomt aan het een keer per uur nemen, de bult en de verschijnselen zijn al weg. Het krachtig schudden maakt dat de energie van het middel geactiveerd wordt.

Maar meestal zijn er meerdere symptomen, meerdere klachten die behandeld dienen te worden. Dan worden er meestal drie middelen ingezet. Zoals gezegd een tussenmiddel als sleutel om het slot van de dynamis te kunnen openen, als het ware het levende geheel een signaal te geven dat het aan het werk moet. Dan een Nosode om  de deur wagenwijd open te zetten, zodat de erfelijke lijn zonodig doorbroken kan worden en ten slotte het acute middel, voor de acute klachten.Dit krijgt dan door de voorgaande middelen de mogelijkheid om de genezing te bespoedigen. 

Als dit proces goed verloopt kan er na enige weken, maanden overgegaan worden naar de constitutie. In ons leven is ieders constitutie belast geraakt met zoals Hahnemann het noemde de grootste aller kwalen, de Psora. De Psora is deel van de constitutie. Door middel van de mineralen, ondersteund door een nosode en zo nodig een tussenmiddel kan de constitutie tot slot weer in rust gebracht worden. Dan zijn we zoals Hahnemann het voorstaat mild en duurzaam genezen.

Ik zie u graag in Steenwijk.