GeZONdheid 

Ontwikkelingsproblematiek 

Heeft uw kind moeite met de wereld om zich heen, is er een diagnose zoals bijvoorbeeld ASS, ADD, ADHD, OCD? Wist u dat dit ook echt anders kan? Wist u dat er ondersteuning bij de ontwikkeling mogelijk is?

Meer dan vijfentwintig jaar voor de klas staand ben ik veel kinderen tegen gekomen voor wie de wereld niet vanzelfsprekend gewoon is. Kinderen die de wereld anders ervaren dan hun klasgenoten. Of dit nu te maken heeft met contactproblemen, innerlijke onrust, overbewegelijkheid, maar ook sterke gevoeligheid, eenzijdige begaafdheden: veel kinderen hebben moeite met de wereld om hen heen. 

Waar het om gaat is of uw kind, en u daarmee natuurlijk ook, goed in het vel zit, of het tevreden is, blij kan zijn, geluksgevoel kent. Wanneer er een goede pedagogische omgeving is en het kind gestimuleerd wordt is er al veel gewonnen.

Lukt het niet om op een 'gezonde' manier te functioneren, gezond voor kind en omgeving, dan kan de homeopathie zeker van betekenis zijn. Alle ontwikkelingsvragen hebben een achtergrond. Vaak is er geschiedenis in de familiaire lijn, soms in andere zaken als voeding, vaccinaties enz. In ieder geval kan het heel goed zijn dat uw kind in de loop van de behandeling heel anders gaat functioneren, beter in het vel komt te zitten, toe komt aan de eigen ontwikkeling. Daarmee ontstaat ook vaak rust in de omgeving, gezin, school enz.