UA-92261269-1
                         
GeZONdheid


Acute ziekten 

Deel van het leven? Zeker in de kindertijd is het vaak raak.


 

Chronische ziekten

De chronische ziekten hebben een achtergrond. Vaak terugkerende ziekten de sterk verstorende ziekten. 

 

 

Ontwikkelingsproblematiek 

Heeft uw kind moeite met de wereld om zich heen, is er een diagnose in het autisme spectrum of in het AD(H)D gebied? Wist u dat dit ook echt anders kan?

 

Kinderen ontwikkelen zich snel en daar horen ook uiteenzettingen met de wereld bij. Ongelukjes, griep, mazelen, oorontsteking,, buikpijn, diarree, pijn bij tandenwissel enz. Het kind moet zich het lichaam eigen maken,, het moet als het ware tot eigen instrument worden. Wanneer we deze ontwikkeling homeopatisch begeleiden zie je dat kinderen heel snel en goed reageren. Ze zijn over het algemeen minder belast dan volwassenen en de vitaliteit neemt snel toe.  Kinderen reageren vaak heel goed en snel op een homeopathische behandeling.  De rust keert al snel weer terug.

 

Ziekten die meer en dieper verstoren dan de acute ziekten noemen we chronsiche ziekten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eczeem, terugkerende keelontstekingen, allergieën, astma enz. 

Hier is sprake van een chronische verstoring die een achtergrond kent. Tijdens de anamnese wordt dan gekeken naar de familiegeschiedenis, de biografie en de omstandigheden. Vrijwel altijd wordt dan helder dat de symptomen samenhangen, het zijn geen op zichzelfstaande klachten. We nemen het complete beeld en dit vormt het startpunt van de behandeling. Het zorgt ervoor dat de klachten mild en duurzaam opgelost worden. 

Wanneer de beginklachten weg zijn zal de constitutionele behndeling volgen. Dit deel van de behandeling helpt het kind om in de toekomst in evenwicht te blijven.

Vaak voorkomende klachten bij baby's en kinderen die aan een homeopaat worden voorgelegd:

 • slaapproblemen
 • verkoudheden
 • luchtweginfecties
  • hoesten
  • huilbaby, onrust
  • problemen na de vaccinaties
  • allergieën
  • eczeem, huidklachten
  • astma
  • emotionele problemen (zoals bijvoorbeeld onverwerkt verdriet of angsten)
  • gedragsproblemen (zoals bijvoorbeeld ADHD of ADD)
  • ontwikkelingsstoornissen
  • acne
  • etc.

  Meer dan twintig jaar voor de klas staand ben ik veel kinderen tegen gekomen voor wie de wereld niet vanzelfsprekend gewoon is. Kinderen die de wereld anders ervaren dan hun klasgenoten. Of dit nu te maken heeft met contactproblemen, innerlijke onrust, overbewegelijkheid, maar ook sterke gevoeligheid, eenzijdige begaafdheden: veel kinderen hebben moeite met de wereld om hen heen. 

  Waar het om gaat is of uw kind en u daarmee natuurlijk ook goed in het vel zit, of het gelukgsgevoelens kent. Wanneer er een goede pedagogische omgeving is en het kind gestimuleerd wordt is er al veel gewonnen.

  Lukt het niet om op een 'gezonde' manierr te functioneren, gezond voor kind en omgeving, dan kan de homeopathie zeker van betekenis zijn. Alle ontwikkelingsvragen hebben een achtergrond. Vaak is er gescheidenis in de familiaire lijn, soms in andere zaken als voeding, vaccinaties enz. In ieder geval kan het heel goed zijn dat uw kind in de loop van de behendeling heel anders gaat functioneren, beter in het vel komt te zitten. Daarmee ontstaat ook vaak rust in de omgeving, gezin, school enz.

  Deze pagina is nog onder construcite. Binnenkort meer informatie over wat er mogelijk is wanneer u steun wilt voor uw kind dat een diagnose heeft gekregen in het autisme spectrum gebied of op het vlak van AD(H)D. 

  Homeopathie bij ontwikkelingsproblematiek. Het kan.